MedBiz Innovations

Program mentoringowy łączący studentów kierunków biznesowych, medycznych i technologicznych

MedBiz Innovations Program, czyli miejsce dla osób chcących działać działać w interdyscyplinarnym zespole i zyskać szersze spojrzenie na świat innowacji i startupów. Jest częścią międzynarodowego hubu innowacji Innovations Hub Foundation. To program mentoringowy, w którym studenci wielu różnych kierunków - technicznych, medycznych czy biznesowych - łączą się w zespoły i pracują nad innowacyjnymi produktami lub usługami mogącymi zmienić oblicze polskiej sceny MedTech.

Dzięki swojemu doświadczeniu oraz wiedzy członkowie teamu MedBiz IP będą wspierali zespoły młodych i ambitnych uczestników w procesie komercjalizacji ich pomysłów - tworzeniu biznesplanów, prezentacji inwestorskich i poszukiwaniu najlepszego modelu biznesowego. W Fundacji mogą również odnaleźć się w takich projektach jak Innovations Incubator, Innovations Academy czy Innovations Platform, których wspólnym celem jest transfer technologiczny, wspieranie młodych ludzi w komercjalizacji swoich naukowych dokonań.